Początek Urzędy z Urzędów Informacja o projektach
Informacja o projektach
Wpisany przez UM Kamienna Góra (ts)   
poniedziałek, 29 kwietnia 2013 09:51

Kamienna GóraInformacja o  projektach i przedsięwzięciach realizowanych w prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra placówkach oświatowych w latach 2012-2013.

W Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze Dyrekcja i Rada Pedagogiczna podjęła we współpracy z Radą Rodziców projekt aranżacji sali na komnatę solną  z tężnią solankową z pieniędzy  zebranych wyłącznie od sponsorów. Wartość tego przedsięwzięcia szacuje się na około 100.000PLN

Projekty realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kamiennej Górze
2013 r.
- projekt POKL Sięgać wyżej realizowany w partnerstwie z Kamiennogórskim stowarzyszeniem Jedynka - wartość projektu
88 188, 00 zł - - zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, i doradztwo pedagogiczno - psychologiczne - ogółem 30 zajęć dla 100 uczniów z klas 4 - 5.
-  Fundacja Banku Zachodniego -  projekt  Specjalistyczne zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne -  Stawiam na siebie wartość projektu 4 000,00 -  warsztaty (komputerowe, teatralne i rękodzieło artystyczne)  dla 40 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, projekt  realizowany w partnerstwie z Kamiennogórskim Stowarzyszeniem Jedynka

2011/ 2012
- GKRPA - realizacja programu profilaktycznego Naucz się mówić Nie - wartość - 600,00 zł
- GKRPA - realizacja programu profilaktycznego Jestem bezpieczny, bo wiem i umiem - wartość 3 300,00 zł - realizacja we współpracy z kamiennogórskim Stowarzyszeniem Jedynka
- GKRPA - realizacja programu profilaktycznego Zdrowiej i świadomiej żyć - wartość 4 300,00 zł - realizacja we współpracy z Kamiennogórskim Stowarzyszeniem Jedynka  
- MEN - wartość 12 000, 00 zł  - Miejsce zabaw– zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla klas 1 - 3
- MSWi A - wartość 9180 zł - Wycieczka śladami historii  - szlak piastowski
- Fundacja banku Zachodniego - wartość 2 500,00 zł  - realizacja programu dla dzieci świetlicowych  Ślady zbieramy, śladami zdążamy
- GKRPA - wartość 8 000, 00 - półkolonia językowa - Smerfne wakacje
- GKRPA - wartość 50,00 zł -  Smocze sprawności – zajęcia świetlicowe
 
Informacja na temat projektów edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze w latach 2011\2012 i 2012\2013.

1. Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji. (01.03.2010r.- 30.11.2011r.)
- szkolenia dla nauczycieli,
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne na platformie edukacyjnej,
- wycieczki edukacyjne,
- wyjazdy do Multicentrum,
- powstanie Miniportalu
(wartość ok. 25 000zł)

2. Pracownia przyrodnicza w każdej gminie- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013, realizowany w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.
- pozyskanie wyposażenia pracowni przyrodniczej
(wartość ok. 200 000zł)

3. Rządowy program wsparcia uczniów pochodzenia romskiego
- wyprawki dla uczniów romskich

4. Internetowy teatr dla szkół
- udział 200 uczniów w bezpośrednich transmisjach spektakli teatralnych z teatrów w Krakowie i Płocku

5. Ogólnopolska akcja "Cytrynowy patrol"
- bezpieczny udział w ruchu drogowym

6. Program edukacyjno- profilaktyczny "Mądrze żyć"
- integracja środowiska lokalnego,
- pozyskanie środków na organizację i nagrody dla uczestników

7. Społeczny program pod Patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY";
- profilaktyka zachowań agresywnych

8. Ogólnopolski program edukacyjny "Śniadaniowa klasa"    
- profilaktyka zdrowego żywienia,
pozyskanie nagród rzeczowych dla uczniów

9. Ogólnopolski program edukacyjny "Pogromcy zarazków"
- profilaktyka w zakresie higieny osobistej,
- pozyskanie nagród rzeczowych dla każdego oddziału przedszkolnego

10. Program Szkolnego  Związku  Sportowego "Dolny Śląsk" - "Sprawny Dolnoślązaczek",
- rozbudzenie zainteresowania sportem przez zdobywanie sprawności sportowych (legitymacje, wklejki)

11. Projekt ekologiczny "Stań po zielonej stronie mocy"
- profilaktyka ekologiczna

12. Projekt Fundacji "Razem" - Szczęśliwa dłoń - Bachtało Wast
- szkolenie nauczyciela,
- integracja społeczności romskiej,
- integracja międzykulturowa

13. Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły.
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS
- udział w bezpłatnych szkoleniach i konferencjach,
- pozyskanie materiałów szkoleniowych,
- wyposażenie nauczycieli w nowe kompetencje

14. Program profilaktyczny dla kl. I- III "Ratujemy i uczymy ratować" w ramach WOŚP
- przeszkolenie nauczycieli i uczniów,
- pozyskanie materiałów dydaktycznych.

Informacja na temat realizowanych przez Zespół Szkół projektów edukacyjnych (unijnych, ministerialnych lub innych) w latach 2011\2012 i 2012\2013

Ministerialny + samorządowy "Orlik 2012"  /zak. 2011/ + "Animator sportu" /edycja 2011-2012 i edycja 2012-2013/    
Ok. 1,070,000,00 Ok. 80,000,00    
Budowa nowej bazy sportowej.
Zwiększenie zainteresowania mieszkańców /szczególnie dzieci/ sportem.
Propagowanie postaw zdrowotnych u młodzieży.

EFS "EU-GENIUSZ: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa dolnośląskiego" nr projektu POKL.09.01.02.-02-037/11
- termin realizacji 2011/2012/2013.    
Ok. 300,000,00    
Dodatkowe zajęcia z matematyki, języków obcych oraz wychowawcze skierowane na wyrównywanie szans.
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych wspomagających powyższe zajęcia.

EFS "UCZĘ SIĘ, POZNAJĘ – ZMIENIAM! SYKLAKIRAW PES, PRYNĆKIRAW – PARUWAW wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska" nr projektu POKL. Poddziałanie 1.3.1
- termin realizacji 2011/2012/2013.    
Ok. 90,000,00    
Wyrównywanie deficytów oraz propagowanie pozyskiwania wiedzy głównie skierowane do uczniów pochodzenia romskiego. Program obudowany o uczestnictwo w kulturze i wypoczynku.

"Miękkie" okazjonalne projekty lokalnego samorządu lub organizatorów konkursów i zawodów. Np. TURNIEJ KLAS VI O PUCHAR BURMISTRZA – edycja 2012 i 2013 Itp. Ok. 6,000,00
Ok. 10,000,00    Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Opracował na podstawie informacji przesłanych przez placówki Waldemar Woźniak, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

Kamienna Góra, 24.04.2013 r.

 
Copyright © 2017 powiatowa.info - Kamienna Góra, Lubawka, Krzeszów, Chełmsko Śl. - powiat kamiennogórski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Archiwum

Drogi Internauto! Oglądasz właśnie archiwalną wersję portalu http://powiatowa.info. Mozesz tu przeczytać informacje i komentarze opublikowane od początku istnienia strony do początku maja 2013 roku, w sumie ... Czytaj więcej...

Utrudnienia na wojewódzkiej

Uwaga kierowcy, między Szarocinem, a Leszczyńcem dwie brygady łatają dziury. Ruch odbywa się wahadłowo.... Czytaj więcej...

Początek majówki

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów majówki w Lubawce. Dzisiejsze (środa, 1 maja) imprezy przeniesione zostały do Domu ... Czytaj więcej...

Odjechała lokomotywa

Od 34 lat obecna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze chwali się imieniem Tkaczy Śląskich. Od kilku lat w rocznice nadania imienia odbywa się ... Czytaj więcej...

Konstytucja w szkole

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli dzisiaj (wtorek, 30 kwietnia) w apelu poświęconym Konstytucji 3 ... Czytaj więcej...

Zmiany w MOPS-ie

Burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek odwołał dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powołał też osobę, która przez trzy miesiące będzie pełnić tę ... Czytaj więcej...

W rezerwacie przyrody - galeria zdjęć

W dniu 27 kwietnia 2013 r. członkowie Szkolnego KołaPTSM "Kompasik" oraz Szkolnego Koła LOP przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce ... Czytaj więcej...

Utrudnienia na drodze

Zgodnie z zapowiedzią na drodze w Czadrowie i dalej w kierunku Krzeszowa występują utrudnienia w ruchu. Nie wszyscy kierowcy dostosowują się do poleceń osób kierujących ... Czytaj więcej...

Żółtko w CK

Kościół Zielonoświątkowców w Kamiennej Górze zaprosił już czwarty raz na występ Tomasza Żółtko. Znanego muzyka, kompozytora, poety, teologa i ... Czytaj więcej...

Uwaga!

NZOZ Rodzina ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników poradni i próbującymi wejść do domów, głównie starszych osób. Poradnia nie prowadzi tego typu ... Czytaj więcej...

Szukamy dwóch owczarków niemieckich

W nocy z 18 na 19 marca z terenu Kamiennej Góry zaginęły dwie suczki - owczarki niemieckie długowłose.Osoby, które widziały psy lub mają informację na ... Czytaj więcej...